Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Żurawcu

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawą powołania rad narodowych i zarządów gmnnych była ustawa z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekret z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Bezpośrednio tryb pracy jednostek regulowała ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z kwietnia 1950 roku.
Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN.
W powiecie elbląskim działalność gminnych rad narodowych i zarządów gminnych rozpoczęła się już w 1945 roku. Obszar powiatu podzielono na 6 gmin : Elbląg, Jegłownik (Jodłowo), Łęcze, Milejewo (Jurandowo), Nowakowo, Pomorska Wieś (Bierutowo), Tolkmicko. W 1949 roku na skutek zmian administracyjnych powiatu , z powiatu malborskiego wyłączono trzy gminy i przyłączono do powiatu elbląskiego. Były to gminy: Gronowo, Zwierzno, Żurawiec.
1 Sprawy organizacyjne
2 - 5 Protokoły z sesji GRN
6 - 10, 22 Komisje
11 - 14 , 70 - 73 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN
15 - 19 Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania sołtysów, zebrania Związeku Samopomoc Chłopska, zebrania gromadzkie
20 - 21 Sprawy pomiarowe
23 - 25 Normatywy i wytyczne dot. spraw rolnych
26 - 29 Ewidencja gruntów rolnych
30 - 33 Planowanie i sprawozdawczość rolna
35 - 36 Ewidencja nieruchomości rolnych
37 - 39 Osadnictwo, repatriacje i wysiedlenia Niemców
40 - 48 Ewidencja ludności i kontrola ruchu ludności
49 Oświata, kultura
50 - 52 Gospodarka Komunalna
53 - 62 Budżety
63 - 69 Sprawozdawczość finansow
74 - 76 Zebrania Samorządu Gminnego
- brak danych -

Amount of archival material

76

76

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.