Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Drewnicy

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1947-1954
- brak danych - 1947 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Statut tymczasowy rad narodowych uchwalony został na pierwszym, konspiracyjnym Posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej 31 grudnia 1943 roku. Art.. 1 tego statutu głosił, iż moralno-prawna podstawą, na której pwstaja i opieraja swą działalność rady narodowe
to zbrojna walka ludu polskiego z okupantem. W oparciu o te zasady i o założenia Manifestu Lipcowego po wyzwoleniu kraju uchwaliła KRN ustawę z dnai 11 września 1944 r.o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Ustawa ta oraz dekret z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego są podstawowymi aktami ustawodawczymi aż do do wyjścia ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej ogłoszonej w Dzienniku Ustaw nr 14 z kwietnia 1950 roku. Zakończenie działalności gminnych rad narodowych przegotowywała ustawa z 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1955 roku. W powiecie nowodworskim działalność gminnych rad narodowych i zarządów gminnych rozpoczęła się już w 1945 roku. Obszar powiatu podzielono na osiem gmin: Drewnica, Kmiecin Lubieszewo, Marzęcino, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. Obsługę kancelaryjną gminnej rady narodowej prowadziło biuro zarządu gminnego, które dzieliło się na referaty: Ogólno - Administracyjny, Wojskowy i Ewidencji Ludności, Podatkowo - Finansowy, Rolny i Gospodarki Komunalnej.
1 - 4 Protokoły z posiedzeń GRN
5 - 10 Komisje GRN
11 - 15 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN
16 Ewidencja członków Rady i Komisji
17 Odprawy i szkolenia sołtysów
18 Uchwały władz zwierzchnich
19 - 20 Kluby Radnych
21 Sprawozdania z działalności Rad Narodowych i Komisji
22 Obowiązkowe dostawy
23 Przepisy i zarządzenie ogólne
24 - 25 Narodowy Spis Powszechny
26 - 27, 29 Protokoły z posiedzeń Zespołu Gminnego i Zarządu Gminnego
28, 30 Sprawy wyborów do Rad Narodowych
31 Rejestr uchwał
- brak danych -

Amount of archival material

31

31

0

0.52

0.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.