Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Warmińska Fabryka Wyrobów Metalowych w Elblągu

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1945-1951 [-1952]
- brak danych - 1945 - 1951
1952 - 1952
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł ciężki polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W 1945 roku na bazie Zakładów Zillgitt-Lemke w Elblągu powstała Warmińska Fabryka Wyrobów Metalowych w Elblągu. Była ona stosunkowo mało zniszczona i rozruch jej nastąpił na początku 1946 r. Fabryka produkowała przedmioty z blachy( wiadra, konwie do mleka, wanny, kotły, tarki do prania itp.) Duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wyroby przyczyniło się do rozwoju produkcji, które w 1947 roku osiągnęło 20 ton miesięcznie.
Organizacyjnie Fabryka podlegała Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego oraz Centralnemu Zarządowi Przemysłu Wyrobów Metalowych w Bytomiu. W schemacie organizacyjnym z czerwca 1947 r. występuje podział struktury wewnętrznej na cztery piony: zarządzający, finansowy, administracyjny i techniczny. Po reorganizacji Zakładu w 1948 r. zastosowano typowy schemat organizacyjny w podziale na trz piony: Naczelnego dyrektora, administracyjny i techniczny. W roku 1950 opracowano nowy schemat organizacyjny zachowując w dalszym ciągu podział na 3 piony.
W czasie sześcioletniej działalności Fabryka przechodziła kilkakrotnie reorganizacje wewnętrzne.
W 1952 r. na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15-XII-1951 r. nastąpiła likwidacja Zakładu.
1 - 12 Zarządzenia własne; protokoły z: narad wytwórczych, narad z pracownikami, z posiedzeń Rady Pracowniczej; korespondencja
dot. ubezpieczeń produkcji i usług socjalnych; prot. zdawczo-odbiorcze agend dyrektora. 1946 - 1951;
13 -32 Kadry. Przepisy ogólne, sprawozdania personalne, sprawy osobowe pracowników, protokoły zebrań pracowników, przepisy w sprawach szkolenia zawodowego, protokoły egzaminacyjne kursu przysposobienia zawodowego 1945 - 1951;
33- 51 Przepisy ogólne, zarządzenia własne, sprawy organizacyjne, schematy organizacyjne, korespondencja z Centralnym Zarządem
Przemysłu Wyrobów Metalowych 1945 - 1951;
52 - 74 Plany produkcyjne, gospodarcze, sprawozdania z produkcji, sprawozdania statystyczne, plany inwestycyjne, plany finansowe,
plany techniczne, korespondencja ze Zjednoczeniem 1946 - 1951;
75 - 79 Akta Komisji Oszczędnościowej, sprawozdania, korespondencja ze Zjednoczeniem, wnioski racjonalizatorskie 1947 - 1950;
80 - 115 Instrukcje, zarzadzenia plany finansowe, plany przemysłowe, bilanse, sprawozdania, spisy inwentaryzacyjne, rozliczenie
kosztów, korespondencja ze Zjednoczeniem 1945 - 1952;
116 - 117 Sprawozdania Wydziału Pracy, korespondencja ze Zjednoczeniem 1948 - 1950;
118 - 127 Akta Wydziału Technicznego, plany inwestycyjne , plany sytuacyjne fabryki, korespondencja ze Zjednoczeniem 1945 - 1949;
128 - 156 (aneks) Akta z Sądu Wojewódzkiego, zarządzenia, okólniki, dostawy importowe, sprawozdania, protokoły z przetargu, straż
przemysłowa, umowy dostaw, cenniki wyrobów, akta obiektów pozafabrycznych, protokoły zdawczo-odbiorcze, sprawy
mieszkaniowe, sprawy członków Spóldzielni Spozywców, korespondencja 1946 -1951.
Grupa A3.

Amount of archival material

156

156

0

2.30

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.