Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Elblągu

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1951-1955
- brak danych - 1951 - 1955
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - organizacje paramilitarne polski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W styczniu 1948 r. Sejm uchwalił ustawy o pracy przymusowej i szkoleniu wojskowym młodzieży od 16 do 21 lat, a następnie ustawę o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. W celu realizacji tych zadań powołano w 1948 r. Powszechną Organizację "Służba Polsce".
Była to paramilitarna organizacja dla młodzieży, politycznie kontrolowana przez PZPR poprzez Związek Walki Młodych (ZWM), późniejszy Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), organizacyjnie powiązana z wojskiem. Organizacja prowadziła obowiązkowe przysposobienie zawodowe i wojskowe oraz indoktrynację polityczno-ideologiczną. W 1949 r. do „Służby Polsce” należało ok. 1,2 mln osób. Brygady SP pracowały m.in. przy odbudowie Warszawy, budowie ośrodków przemysłowych (m.in. Nowa Huta), osuszaniu Żuław.
Komendy Powiatowe Powszechnej Organizacji „Służby Polsce”, na terenie powiatu skupione były w hufce i brygady. Młodzież skupiona PO „Służba Polsce”, uczestniczyła w budowie wielkich obiektów przemysłowych planu sześcioletniego. Hufce SP były mobilizowane do prac społecznych, prowadzono prace polityczno – szkoleniową z młodzieżą, kulturalno – oświatową, sportową, werbunek kandydatów do szkół przysposobienia zawodowego, werbunek młodzieży do brygad rolnych.
Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służby Polsce” w Elblągu podlegała Komendzie Wojewódzkiej PO „SP” w Gdańsku.
Komendantem Powiatowym w Elblągu byli Zbigniew Wojciechowski i Józef Chyliński.
Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 362 z dn.29.11.1955 r., powołano Główną Komisję Likwidacyjną PO Służba Polsce. Likwidowano agendy zaopatrzeniowo – gospodarcze, majątek rozdzielano na rzecz organizacji przejmujących działalność SP, tj.: Ligę Przyjaciół Żołnierza, Związek Młodzież Polskiej, Ludowe Zespoły Sportowe, Komitety Kultury Fizycznej.
Likwidacje Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w Elblągu zakończono w grudnia.1955.
1 – 6 Rozkazy i zarządzenia
7 - 11 Plany pracy i sprawozdania
12-13 Kontrole
14-15 Skargi i zażalenia
16-26 Szkolenia i działalność brygad
27 Sprawy administracyjno – gospodarcze
28-37 Inwentaryzacja – wykazy i ewidencje sprzętu
w trakcie opracowania akt wybrakowano dokumentację księgowo-magazynową

Amount of archival material

37

37

0

0.48

0.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.