Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Gronowie

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawa z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekret z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego są podstawowymi aktami ustawodawczymi aż do wyjścia ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej ogłoszonej w Dzienniku Ustaw Nr.14 , z kwietnia 1950 roku. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN.
W powiecie elbląskim działalność gminnych rad narodowych i zarządów gminnych rozpoczęła się już w 1945 roku. Obszar powiatu podzielono na 6 gmin : Elbląg, Jegłownik (Jodłowo), Łęcze, Milejewo (Jurandowo), Nowakowo, Pomorska Wieś (Bierutowo), Tolkmicko. W 1949 roku na skutek zmian administracyjnych powiatu , z powiatu malborskiego wyłączono trzy gminy i przyłączono do powiatu elbląskiego. Były to gminy: Gronowo, Zwierzno, Żurawiec.
1 Sprawy organizacyjne
2 - 5 Protokoły z posiedzeń sesji GRN
6 - 9 Komisja Rolna
10 - 15 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN
16 Sprawy osobowe członków Rady i pracowników
17 Podział terytorialny
18 - 23 Protokoły aktywu gromadzkiego, protokoły zebrań gromadzkich
24 Plany skupów produktów rolnych
25 - 26 Plany pracy
27 - 34 Sprawozdawczość i statystyka
35 - 36 Instrukcje, regulamuny, przepisy i zarządzenia
37 - 40 Kontrole, protokoły inspekcyjne i zarządzenia pokontrolne
41 Bezpieczeństwo porządku publicznego
42 Sprawy społeczne
43 - 58 Sprawy repatriacyjne, rejestry cudzoziemców, akta osiedleńcze
59 - 62 Budownictwo i odbudowa - dot. osadnictwa
63 Gospodarka mieszkaniowa
64 - 68 Oświata, kultura, sztuka
69 - 82 Budżety
83 - 87 Sprawozdania finansowe
- brak danych -

Amount of archival material

87

87

0

0.90

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.