Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Łajsach

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1874-1936
Königlich Preußisches Standesamt Layss 1874 - 1874
1876 - 1877
1879 - 1890
1892 - 1895
1901 - 1901
1903 - 1905
1907 - 1908
1910 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego (Standesämter) zostały powołane w Prusach z dniem 1 października 1874 roku na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku. Ustawa wprowadziła cywilną rejestracje ludności, wcześniej prowadzoną wyłacznie przez władze kościelne (w ksiegach metrykalnych kościołów). Ustawa ta stanowiła podstawę dla władz prowincji do opracowania i opublikowania sieci urzędów stanu cywilnego. Na terenie obecnej właściwości Archiwum znajdowały się powiaty ówczesnej Rejencji Gdańskiej tj. elbląski, malborski, gdański (wschodnia część); Rejencji Kwidzyńskiej sztumski, kwidzyński (część), suski (część); z Rejencji Królewieckiej – braniewski, pasłęcki, świętomiejski (część). Podział administracyjny z okresu reformy 1874 roku przetrwał do 1918 roku, kiedy po traktacie wersalskim utworzone zostało Wolne Miasto Gdańsk (w skład jego weszły m.in. część powiatu malborskiego, wilkożuławskiego i tzw.Gdańsk Niziny). Zasadnicze zmiany administracyjne przynióśł rok 1939 i powołanie nowej prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie. Nie rzutowało to jednak na ustalona w 1874 roku sieć urzędów stanu cywilnego. W sumie powołano na tym terenie 209 urzędów stanu cywilnego.
Dla każdego pruskiego USC powoływano urzędnika stanu cywilnego tzw.metrykanta i jego zastępcę. Akta były prowadzone w trzech seriach ksiąg: urodzeń, małżeństw i zgonów. Ksiegi prowadzono w dwóch egzemplarzach: księgi głównej (Hauptregister) i wtórnika (Nebenregister) przekazywanego do sądu I instancji. Obok ksiąg stanu cywilnego urzędy prowadziły tzw. Akta zbiorowe (Sammelakten). Po 1945 roku i właćzeniu tego obszaru do państwa polskiego sieć urzędów stanu cywilnego została dostosowana do nowego podziału administracyjnego (szczebel gminny) i zmniejszona do liczby 53.
urodzenia - 1876-1877, 1880-1882, 1884-1888, 1890, 1893, 1901, 1903-1905, 1910-1913,
małżeństwa - 1874, 1876-1878, 1880, 1884-1886, 1889-1890, 1892-1894, 1903-1904, 1908, 1910-1913,
zgony - 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1889, 1893, 1895, 1903-1904, 1907, 1910-1913,
Inwentarz kartkowy ze wstępem zatwierdzony na komisji metodycznej w Gdańsku w 1989 roku. Mikrofilm EE 426 - 433 za lata 1874-1877

Amount of archival material

118

115

0

0.74

0.73

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -