Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Milejewie

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawą powołania rad narodowych i zarządów gmnnych była ustawa z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekret z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Bezpośrednio tryb pracy jednostek regulowała ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z kwietnia 1950 roku.
Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN.
W powiecie elbląskim działalność gminnych rad narodowych i zarządów gminnych rozpoczęła się już w 1945 roku. Obszar powiatu podzielono na 6 gmin : Elbląg, Jegłownik (Jodłowo), Łęcze, Milejewo (Jurandowo), Nowakowo, Pomorska Wieś (Bierutowo), Tolkmicko. W 1949 roku na skutek zmian administracyjnych powiatu , z powiatu malborskiego wyłączono trzy gminy i przyłączono do powiatu elbląskiego. Były to gminy: Gronowo, Zwierzno, Żurawiec.
1 - 4 Protokoły z posiedzeń sesji GRN
5 - 7 Plany pracy, sprawozdania Rady i Komisji
8 - 10, 28 Komisje
11 - 15 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN
16 - 17 Wybory do Rady Narodowej, wykazy radnych
18 Zarządzenia, okólniki, instrukcje
19 - 20 Posiedzenia Zarządu Gminnego
21 - 22 Sprawy osobowe pracowników
23 - 26 Protokoły z odpraw sołtysów i zebrań gromadzkich
27, 29 - 30 Kontrole
31 Mienie gromadzkie
32 - 36,39 - 47 Sprawy rolne - opisy nieruchomości, arkusze ewidencyjne gospodarstw, wykazy użytków rolnych
37 Gromadzkie koło Z.M.P.
38 Zarządzenia, instrukcje, okólniki-skup żywca-plany wykazy
48 Spisy Niemców
49 Osadnictwo
50 Szkody wojenne
51 Oświata, kultura, sztuka
53 - 72 Budżety
73 - 79 Sprawozdania
- brak danych -

Amount of archival material

79

79

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.