Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Malborku

Archiwum Państwowe w Malborku
Previous archive Next archive
2126.1 - brak danych -
733.94 8
- brak danych - - brak danych -

W skład Archiwum wchodzą:
- Oddział ewidencji, opracowania, zabezpieczania, udostępniania zasobu i informacji;
- samodzielne stanowisko do spraw narastającego zasobu archiwalnego
- Dział administracyjno- finansowy
Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych komórek organizacyjnych określa statut i regulamin organizacyjny umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Archiwum zostało utworzone na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 czerwca 1950 roku jako Oddział powiatowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku. Z dniem 8 marca 1952 r. siedziba Powiatowego Archiwum Państwowego została przeniesiona z Elbląga do Malborka przy niezmienionym zakresie właściwości terytorialnej. W wyniku ustawy o nowym, dwustopniowym podziale administracyjnym kraju, w 1975 roku utworzone zostało województwo elbląskie Dnia 1 lutego 1976 roku Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołano do życia Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, obejmujące swoim zasięgiem terytorialnym nowopowstałe województwo elbląski, które pod ta nazwa funkcjonowało do 2017 r. Na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 1 stycznia 2018 r. jednostka otrzymała nazwę Archiwum Państwowe w Malborku.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
9/405/0 "POLMO" Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Kwidzynie 1947-1983 0
9/345/0 Akta Notariusza Kwidzyńskiego Friedricka Foerstera 1863-1869 0
9/344/0 Akta Notariusza Kwidzyńskiego Wilhelma Baumanna 1847-1850 0
9/178/0 Akta kancelarii notarialnej w Elblągu - notariusz Emilian Nawrocki 1947-1951 0
9/192/0 Akta kancelarii notarialnej w Elblągu - notariusz Eugeniusz Stefaniuk 1946-1947 0
9/171/0 Akta kancelarii notarialnej w Elblągu - notariusz Jan Łaparewicz 1949-1950 0
9/190/0 Akta kancelarii notarialnej w Elblągu - notariusz Kalikst Oppenauer 1947-1948 0
9/105/0 Akta kancelarii notarialnej w Elblągu - notariusz Stefan Dubyna 1951-1951 0
9/199/0 Akta kancelarii notariusza - Leo Markfelda w Nowym Dworze Gdańskim 1921-1942 0
9/922/0 Akta komisji wyborczych z wyborów samorządowych na burmistrzów, wójtów i prezydentów oraz do rad miasta, powiatów i sejmików wojewódzkich przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. ( Okręg wyborczy nr 3, obwód nr 2; Okręg wyborczy nr 2, obwód nr 8) 2014-2014 0
9/896/0 Akta miasta Nowego Dworu Gdańskiego 1835-1911 0
9/328/0 Akta rodziny Groeben w Nowej Wiosce, gmina Gardeja, województwo elbląskie 1584-1870 0
9/128/0 Akta wyborcze do Sejmu PRL i rad narodowych powiatu elbląskiego 1954-1973 0
9/118/0 Akta wyborcze do Sejmu PRL i rad narodowych powiatu nowodworskiego 1954-1977 0
9/652/0 Akta wyborcze do Sejmu PRL i rad narodowych województwa elbląskiego 1976-1976 0
1 2 3 ... 67 68
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.