Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
Previous archive Next archive
1132.13 2260.0
1320.0 12
1100 100

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Poznaniu, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Powiatowe Archiwum Państwowe w Gnieźnie powstało w 1952 roku. Swoim zasięgiem obejmowało wówczas miasto Gniezno oraz powiaty gnieźnieński, wągrowiecki i wrzesiński z województwa poznańskiego i powiat mogileński z województwa bydgoskiego. Jeszcze w 1952 r. powiat mogileński przekazano do kompetencji Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W 1956 r. PAP w Gnieźnie przejął dodatkowo powiat jarociński. Pierwsze akta trafiły do archiwum gnieźnieńskiego w 1953 r. Już pod koniec lat pięćdziesiątych zasób wynosił 310 metrów bieżących i nadal wzrastał. W roku 1976 PAP w Gnieźnie zostało zlikwidowane. Początkowo cały zasób, tj. ok. 470 mb akt, planowano przenieść do Poznania. Ostatecznie, ze względu na brak miejsca, z pomysłu tego zrezygnowano. Pozostawiona w Gnieźnie placówka archiwalna ukonstytuowała się jako Archiwum Państwowe w Poznaniu Ekspozytura w Gnieźnie. Była jedną z pięciu ekspozytur działających w sieci archiwów podległych NDAP na terenie kraju. Pełniła w tym czasie de facto funkcję magazynu dla rzadko wykorzystywanych przez użytkowników materiałów archiwalnych.
W 1996 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu pozyskało na terenie Gniezna budynek przeznaczony na cele archiwalne. Z dniem 1 stycznia 1997 r. zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołany został gnieźnieński Oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu.
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.