Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Notariusz Kłossowski Ignacy (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
- brak danych - 1891 - 1910
- brak danych - 1891 - 1910
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Notariusze w Prusach wchodzili w skład organizacji sądowej. Jurysdykcja każdego z nich rozciągała się na okręg sądu, przy którym byli ustanowieni. Pełnili oni nie tylko funkcję notariusza, ale również adwokata. Prawodawstwo pruskie uszczuplało kompetencje notariuszy na rzecz sądów (ustawa z dnia 11 lipca 1845 r.). W sferze ich działalności pozostawiono sporządzanie aktów pełnomocnictwa, umów dzierżawnych, opieki nad spadkami. Późniejsze ustawy z lat 1851, 1853, 1899 nie wprowadziły istotniejszych zmian. Ujednoliciły jedynie przepisy w zakresie czynności wykonywanych przez notariuszy. Zespół zawiera akta notarialne oraz repertoria. Księgi ułożono w układzie rzeczowo-chronologicznym. Za aktami notarialnymi umieszczone zostały repertoria.
Akta notarialne - sygn. 1 - 34; z lat 1891 - 1910.
Repertoria - sygn. 34 - 44; z lat 1891 - 1906, 1908.
układ akt w zespole przyjęto na posiedzeniu Komisji Metodycznej w Archiwum Państwowym w Poznaniu w dniu 13.09.2001 r.

Amount of archival material

44

44

0

3.60

3.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.