Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Notariusz Kwadyński Michał (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
- brak danych - 1843 - 1866
- brak danych - 1843 - 1866
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Notariusze w Prusach wchodzili w skład organizacji sądowej. Jurysdykcja każdego z nich rozciągała się na okręg sądu, przy którym byli ustanowieni. Pełnili oni nie tylko funkcję notariusza, ale również adwokata. Prawodawstwo pruskie uszczuplało kompetencje notariuszy na rzecz sądów (ustawa z dnia 11 lipca 1845 r.). W sferze ich działalności pozostawiono sporządzanie aktów pełnomocnictwa, umów dzierżawnych, opieki nad spadkami. Późniejsze ustawy z lat 1851, 1853, 1899 nie wprowadziły istotniejszych zmian. Ujednoliciły jedynie przepisy w zakresie czynności wykonywanych przez notariuszy. Zespół zawiera akta notarialne, repertoria oraz księgi depozytowe. Dokumentację ułożono w układzie rzeczowo-chronologicznym. Za aktami notarialnymi umieszczone zostały repertoria, a po nich księgi depozytowe.
Akta notarialne - sygn. 1 - 28; z lat 1843 - 1847; 1849 - 1866.
Repertoria - sygn. 29 - 31; z lat 1846 - 1866.
Księgi depozytowe - sygn. 32 - 34; z lat 1843 - 1864
- brak danych -

Amount of archival material

34

34

0

1.20

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.