Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Łowyń (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
Gmina Łowyń 1935 - 1954
- brak danych - 1935 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Administracja samorządowa szczebla gminnego po raz pierwszy zorganizowana została na ziemiach polskich w okresie Księstwa Warszawskiego. Działajace od tego momentu władze gminne (wójt, sołtys, rada) pochodziły bądź z mianowania przez przedstawicieli administracji rządowej bądź wymagały zatwierdzenia przez tych przedstawicieli. Zakres kompetencji władz gminnych dotyczył szeroko rozumianego funkcjonowania gminy. Kilkakrotnie ulegał on zmianom, podobnie jak zmieniały się granice oddziaływania terytorialnego poszczególnych, następujących po sobie urzędów. Najważniejszych zmian dokonano w latach: 1833, 1836, 1891, 1919, 1928, 1933, 1935, 1945, 1950. Ostatecznie samorząd gminny zlikwidowano w 1950 r., a jego kompetencje przejęły terenowe jednolite organy administracji państwowej - prezydia gminnych rad narodowych, działające do 1954 r. Akta w zespole ułożono według następujących po sobie urzędów szczebla gminnego. W ramach poszczególnych urzędów akta ułożono w grupach rzeczowych. Na końcu zespołu umieszczono księgi meldunkowe, ułożone alfabetycznie według miejscowości.
1. Zarząd Gminny sygn. 1 - 8; z lat 1935 – 1939 [1939 - 1941, 1945]
a. Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. 1; z lat 1935 - 1939; protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy
b. Dział Finansowo-Budżetowy sygn. 2 - 8; z lat 1935 - 1939 [1939 - 1941, 1945]; budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawy podatkowe
2. Zarząd Gminny sygn. 9 - 52; z lat 1945 – 1950
a. Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. 9 - 19; z lat 1945 - 1950; sprawy organizacyjne, protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych
b. Dział Finansowo – Budżetowy sygn. 20 - 49; z lat 1945 - 1950; budżety, sprawozdania rachunkowe, rejestry podatkowe
c. Dział Gospodarki Gminnej sygn. 50; z roku 1945; statystyki dotyczące rolnictwa
d. Dział Administracji Społecznej sygn. 51; z lat 1945 - 1947; oświata, kultura i sztuka
e. Dział Administracyjny sygn. 52; z roku 1947; sprawy USC
3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej sygn. 53 - 73; z lat [1947 - 1950] 1950 - 1954
a. Referat Ogólno – Administracyjny sygn. 53 - 59; z lat [1947 - 1950] 1950 - 1952; sprawy organizacyjne, protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych
b. Referat Finansowy sygn. 60 - 73; z lat 1951 - 1954; budżet, rejestry podatkowe
4. Księgi meldunkowe sygn. 74 - 87; z lat 1945 - 1951
- brak danych -

Amount of archival material

87

87

0

0.65

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.