Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Kaźmierz (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
Gmina Kaźmierz 1935 - 1954
- brak danych - 1935 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 160 j.a.
spis roboczy Yes 1 j.a.
Administracja samorządowa szczebla gminnego po raz pierwszy zorganizowana została na ziemiach polskich w okresie Księstwa Warszawskiego. Działajace od tego momentu władze gminne (wójt, sołtys, rada) pochodziły bądź z mianowania przez przedstawicieli administracji rządowej bądź wymagały zatwierdzenia przez tych przedstawicieli. Zakres kompetencji władz gminnych dotyczył szeroko rozumianego funkcjonowania gminy. Kilkakrotnie ulegał on zmianom, podobnie jak zmieniały się granice oddziaływania terytorialnego poszczególnych, następujących po sobie urzędów. Najważniejszych zmian dokonano w latach: 1833, 1836, 1891, 1919, 1928, 1933, 1935, 1945, 1950. Ostatecznie samorząd gminny zlikwidowano w 1950 r., a jego kompetencje przejęły terenowe jednolite organy administracji państwowej - prezydia gminnych rad narodowych, działające do 1954 r. Akta w zespole ułożono według następujących po sobie urzędów szczebla gminnego. W ramach poszczególnych urzędów akta ułożono w grupach rzeczowych. Na końcu zespołu umieszczono księgi meldunkowe, ułożone alfabetycznie według miejscowości.
1. Zarząd Gminny - sygn. 1; z lat 1935 - 1938; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych
2. Zarząd Gminny - sygn. 2 - 40; z lat 1945 - 1950
a. Dział Ogólno-Organizacyjny - sygn. 2 - 11; z lat 1945 - 1950; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych
b. Dział Finansowo-Budżetowy - sygn. 12 - 38; z lat 1945 - 1950; budżety, rejestry podatkowe
c. Dział Administracji Społecznej - sygn. 39; z lat 1949 - 1950; sprawy szkolne
d. Dział Administracyjny - sygn. 40; z lat 1946 - 1947; sprawy wyborów
3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej - sygn. 41 - 74; z lat [1945 - 1950] 1950 - 1954
a. Referat Ogólno-Administracyjny - sygn. 41 - 72; z lat [1945 - 1950] 1950 - 1954; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych
b. Referat Socjalno - Kulturalny - sygn. 73 - 74; z lat 1951 - 1954; sprawy oświaty, kultury i sztuki, ulic, dróg i placów
4. Księgi meldunkowe - sygn. 75 - 161
- brak danych -

Amount of archival material

161

161

0

2.95

2.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.