Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Gołańcz (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
Gmina Gołańcz 1876 - 1954
- brak danych - 1876 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Administracja samorządowa szczebla gminnego po raz pierwszy zorganizowana została na ziemiach polskich w okresie Księstwa Warszawskiego. Działajace od tego momentu władze gminne (wójt, sołtys, rada) pochodziły bądź z mianowania przez przedstawicieli administracji rządowej bądź wymagały zatwierdzenia przez tych przedstawicieli. Zakres kompetencji władz gminnych dotyczył szeroko rozumianego funkcjonowania gminy. Kilkakrotnie ulegał on zmianom, podobnie jak zmieniały się granice oddziaływania terytorialnego poszczególnych, następujących po sobie urzędów. Najważniejszych zmian dokonano w latach: 1833, 1836, 1891, 1919, 1928, 1933, 1935, 1945, 1950. Ostatecznie samorząd gminny zlikwidowano w 1950 r., a jego kompetencje przejęły terenowe jednolite organy administracji państwowej - prezydia gminnych rad narodowych, działające do 1954 r. Akta w zespole ułożono według następujących po sobie urzędów szczebla gminnego. W ramach poszczególnych urzędów akta ułożono w grupach rzeczowych.
1. Zarząd Gminny - sygn. 1 - 29; z lat 1935 - 1938 [1939 - 1942]
a. Dział Ogólno-Organizacyjny - sygn. 1 - 6; z lat 1935 - 1939; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych
b. Dział Finansowo-Budżetowy - sygn. 7 - 23; z lat 1935 - 1939 [1939 - 1942]; budżety, sprawy rozliczeń ze zlikwidowanymi obszarami dworskimi
c. Dział Gospodarki Gminnej - sygn. 24 - 27; z lat 19335 - 1939; sprawy szkolnictwa, opieki społecznej
d. Dział Administarcyjny - sygn. 28 - 29; z roku 1935; rejestry cudzoziemców
2. Zarząd Gminny - sygn. 30 - 82; z lat 1945 - 1950
a. Dział Ogólno-Organizacyjny - sygn. 30 - 46; z lat 1945 - 1950; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych
b. Dział Finansowo-Budżetowy - sygn. 47 - 56; z lat 1945 - 1950; budżety
c. Dział Gospodarki Gminnej - sygn. 57 - 67; z lay 1945 - 1950; sprawy majątku gminnego, statystyki rolne
d. Dział Administracji Społecznej - sygn. 68 - 71; z lat 1945 - 1949; walka z analfabetyzmem
e. Dział Administracyjny - sygn. 72 - 82; z lat 1945 - 1950; ewidencja i kontrola ruchu ludności
3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej - sygn. 83 - 152; z lat [1945 - 1950] 1950 - 1954
a. Referat Ogólno-Administracyjny - sygn. 83 - 124; z lat [1945 - 1950] 1950 - 1954; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych
b. Referat Finansowy - sygn. 125 - 133; z lat 1951 - 1954; budżety, dzienniki główna
c. Referat Socjalno-Kulturalny - sygn. 134 - 138; z lat 1950 - 1954; walka z analfabetyzmem
d. Referat Rolny - sygn. 139 - 152; z lat 1951 - 1954; statystyki rolne
4. Księgi meldunkowe - sygn. 153 - 267, z lat 1876 - 1954
- brak danych -

Amount of archival material

267

267

0

4.09

4.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -