Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bank Inwestycyjny Oddział w Gdyni

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
- brak danych - 1948-1969
- brak danych - 1948 - 1952
1963 - 1969
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W 1948 r. na podstawie zarządzenia Ministra Skarbu z 25.10.1948 r. przeprowadzono reformę całego systemu bankowego. Wydano ustawę, która likwidowała system kredytu długoterminowego. Obsługa finansowa działalności inwestycyjnej zlokalizowana dotychczas w Banku Gospodarstwa Krajowego, została skoncentrowano w Banku Inwestycyjnym, który w praktyce przejął pracowników, bazę materialną i finansową BGK. Oddział Banku Inwestycyjnego w Gdyni rozpoczał działalność 01.11.1949 r. Po uchwaleniu planu 6-letniego, który przewidywał wielki skok inwestycyjny, Bank Inwestycyjny posiadał kilkanaście oddziałów i kredytował praktycznie cały przemysł. W 1970 r został wchłonięty przez Narodowy Bank Polski. Organizacja własnej jednostki, organizacja planowania kasowego, zawiadomienia o falsyfikatach banknotów, materiały dot. funkcjonowania kancelarii, wykazy i układ akt w komórkach, korespondencja z centralą w sprawach organizacyjnych, sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdania z realizacji inwestycji własnych, bilanse roczne z załącznikami (1948-1969, sygn. 1-14). - brak danych -

Amount of archival material

14

14

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.