Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bank Ludowy w Sopocie

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
- brak danych - 1945-1951
- brak danych - 1945 - 1951
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - Protokół Walnego Zebrania Organizacyjnego Banku, protokóły z posiedzeń rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, sprawozdania z działalności banku, protokóły z posiedzeń zarządu i walnych zgromadzeń, korespondencja w sprawach organizacyjnych, materiały dot. majątku banku, protokóły rewizji banku prowadzonych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni RP, bilanse i sprawozdania, wykonanie budżetu, plany, materiały dot. techniki bankowej, przekazanie akt do Banku Związku Spółek Zarobkowych, akta likwidacyjne (1945-1951, sygn. 1-15). APG 3064
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
93/14/0/-/15 Akta Likwidacyjne. 1951-1951 0
93/14/0/-/12 Bilanse i sprawozdania Banku Ludowego w Sopocie za rok 1949 łącznie z okresem likwidacji. 1949-1950 0
93/14/0/-/11 Bilans za rok 1948. 1948-1949 0
93/14/0/-/5 Korespondencja w sprawach organizacyjnych. 1945-1947 0
93/14/0/-/4 Książka protokołw posiedzeń Zarządu oraz Komisji Likwidacyjnej. 1949-1950 0
93/14/0/-/7 Materiały dotyczące majątku Banku przed likwidacją. 1949-1949 0
93/14/0/-/13 Materiały dotyczące techniki bankowej. Deklaracje Członków - Udziałowców nr 1 - 50. 1946-1947 0
93/14/0/-/6 Mnateriały dotyczące majątku Banku. Wnioski na pożyczzki na działalność kredytową. 1946-1947 0
93/14/0/-/1 Protokół Walnego Zebrania Organizacyjnego Banku. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania z działalności Banku w okresie iod maja 1946 r. Budżety. 1945-1947 0
93/14/0/-/2 Protokoły posiedzeń Zarządu Banku Ludowego w Sopocie. 1947-1948 0
93/14/0/-/10 Protokoły rewizji Banku prowadzonych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej Okręg Gdański. 1947-1948 0
93/14/0/-/3 Protokoły Walnych Zgromadzeń członków. 1948-1949 0
93/14/0/-/14 Przekazanie akt do Banku Związku Spółek Zarobkowych w Warszawie dotyczących Miejskich Społdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych. 1949-1949 0
93/14/0/-/8 Sp[rawozdanie Banku Ludowego w Sopocie z działalności finansowej - bilanse w latach 1946 - 1947. 1947-1948 0
93/14/0/-/9 Wykonanie budżetu w 1947 r. i plany na rok 1948. 1947-1948 0

Amount of archival material

15

0

0

0.14

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.