Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Bank Rolny Oddział w Gdyni

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
- brak danych - [1873-] 1918-1952
- brak danych - 1873 - 1951
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Polski Państwowy Bank Rolny utworzony został 05.02.1919 r., był on pierwszym bankiem państwowym w niepodległej Polsce. 10.06.1921 r. zmieniono nazwę na Państwowy Bank Rolny. Głównym zadaniem Banku było udzielanie kredytów dla bez- i mało-rolnych w formie kredytów długoterminowych i krótkoterminowych. Bank finansował przemysł przetwórczy, parcelacje, komasacje, melioracje oraz operacje reformy rolnej. W czasie okupacji Niemcy uznali działalność Banku za podlegającą przepisom prawa cywilnego handlowego i upadłościowego, za działalność opartą na umowach, a nie aktach władzy. Uratowało to PBR od konfiskaty. W czasie wojny Bank nadal pomagał ludności wiejskiej. Uruchomienie Banku w Polsce Ludowej nastąpiło w 1945 r., jego głównym zadaniem stało się przeprowadzenie reformy rolnej, odbudowa zniszczonych gospodarstw wiejskich oraz zagospodarowanie i zasiedlanie ziem zachodnich, a także kredytowanie przemysłu rolnego. PBR postawiono w stan likwidacji na mocy Dekretu z dnia 25.10.1948 r. o reformie bankowej. Likwidacja została przeprowadzona na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.1950 r. z terminem jej całkowitego zakończenia w dniu 01.08.1950 r. Majątek, agendy i zadania PBR przejął Bank Rolny powołany dekretem z 25.10.1948 r. o reformie bankowej. Oddział PBR w Gdyni rozpoczął działalność w 1932 r. jako Agentura Oddziału Państwowego Banku Rolnego w Grudziądzu., a w 1934 r. przekształcony w samodzielny Oddział. Likwidacja Oddziału PBR w Gdyni nastąpiła w 1950 r. 1. Dokumentacja parcelacji majątków (nr 1-11)
2. Akta kredytowe:
- miasto Gdańsk (nr 12)
- powiat kartuski (nr 13-615)
- powiat kościerski (nr 616-1024)
- powiat morski z m. Gdynia (nr 1025-1980)
- powiat starogardzki (nr 1981-1984)
- powiat tczewski (nr 1985-1994)
- akta kredytowe z innych miejscowości (Bydgoszcz, Darłowo, Grudziądz, Jaszcz pow. Świecie, Leśno pow. Chojnice, Lebork, Poznań,
Świecie, Toruń) - nr 1995-2019;
- akta kredytowe udzielanych grupom rolników (nr 2020-2021),
3. Wyciągi informacyjne z ksiąg wieczystych, upomnienia, deklaracje, korespondencja, sprawozdania z likwidacji (nr 2022-2088).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
93/15/0/-/1 Akta pomiarowe, operaty szacunkowe majątków parcelowanych 1931-1939 0
93/15/0/-/2 Sprawozdania z parcelacji majątków, operaty szacunkowe majątków parcelowanych 1931-1934 0
93/15/0/-/3 Sprawozdania z przebiegu prac parcelacyjnych 1937-1939 0
93/15/0/-/4 Korespondencja w sprawach pożyczek siewnych 1937-1939 0
93/15/0/-/5 Korespondencja w sprawach parcelacji 1939-1939 0
93/15/0/-/6 Korespondencja w sprawach spłaty pożyczek /pożyczki wekslowe/ 1939-1944 0
93/15/0/-/7 Korespondencja w sprawach parcelacji 1945-1946 0
93/15/0/-/8 Korespondencja w sprawach parcelacji 1945-1946 0
93/15/0/-/9 Opinie radców prawnych, wzory pism i umów 1930-1945 0
93/15/0/-/10 Pomoc finansowa dla spółdzielni kredytowych woj. Pomorskiego /m.in. bilanse banków ludowych i kas Stefczycka 1936-1939 0
93/15/0/-/11 Skorowidz osób którym udzielono pożyczki terminowe pod zastaw oraz pożyczek hipotecznych /przy nazwiskach nr kont - teczek kredytowych/ 1927-1939 0
93/15/0/-/12 Teczki kredytów parcelacyjnych - 504 Grzywińska Maria, Gdańsk-Wrzeszcz 1938-1950 0
93/15/0/-/13 Teczki kredytów konwersyjnych na Bank Akceptacyjny - 2001/BA. Cziaschke Fryderyk, Babi Dół, pow. Kartuzy 1935-1949 0
93/15/0/-/14 Teczki kredyt spłat rodzinnych - 39. Bieszk Bernard, Banino, pow. Kartuzy 1936-1950 0
93/15/0/-/15 Teczki kredytowe spłat rodzinnych - 17, Klecha Feliks, Banino, pow. Kartuski 1936-1950 0
1 2 3 4 ... 68 69 70 71 72 ... 137 138 139 140

Amount of archival material

2088

2088

0

16.20

16.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.