Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Sopotu

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
- brak danych - 1862-1945 [-1969]
- brak danych - 1862 - 1945
1946 - 1969
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Organizacja XIX-wiecznych miast pruskich opierała się na ordynacji miejskiej z 19.11.1808 r., która przewidywała większy udział mieszczan w zarządzaniu. Najwyższą władzą było zgromadzenie radnych, wybierane przez wszystkich uprawnionych do głosu mieszczan. Spośród radnych wybierano magistrat, który stanowił władzę wykonawczą. Natomiast jurysdykcja sądowa oraz policja przechodziły odtąd pod władzę państwową. W szczególności ordynacja miejska regulowała sprawy obywatelstwa miejskiego i związane z tym sprawy posiadania nieruchomości, prowadzenia rzemiosła oraz wyborów do rad miejskich. W ciągu XIX w. ordynacja miejska ulegała pewnym modyfikacjom, z których najważniejsze z 1853 r. dotyczyły wszechwładzy radnych miejskich oraz uchwalania statutów indywidualnych dla miast. Miasto Sopot przyjęło ordynację miejska w 1901 r. W 1929 r. przyjęto podział na decernaty: personalny, ogólnoadministracyjny, finansowo-kasowy, budownictwa, zarząd przedsiębiorstw miejskich, szkolnictwa, podatków, ubogich, rencistów, młodzieży, inwalidów wojennych, pośrednictwa pracy, demobilizacji, ubezpieczeń społecznych, cmentarzy, kąpielisk ogrodów i parków.
[Teresa Węsierska-Biernatowa - Wstęp do inwentarza)
1. Administracja ogólna (1917-1945, sygn. 1-13): plany budżetowe miasta, zarządzenia, przepisy i sprawy ogólne, zarządzenia policyjne, prawo lokalowe;
2. Administracja gruntami (1920-1943, sygn. 14-48): towarzystwa budowy mieszkań, korespondencja, plany, szkice, kosztorysy, rachunki, dzierżawa gruntów miejskich, działek, terenów nadbrzeżnych, ogrodów, wykazy dzierżawców;
3. Budownictwo (1906-1945, sygn. 49-77): osiedla mieszkalne, budynki miejskie, szkoły, baseny pływackie, zakład reumatologiczny, szpital dziecięcy, hotel Casino, plany linii kolejowej, ulice;
4. Policja budowlana (1862-1960, sygn. 76-1538, 1844-2980): zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic;
5. Miejski Urząd Mierniczy (1872-1944, sygn. 1539-1843): przepisy, plany rozbudowy miasta, sprawozdania, regulacje granic Wolnego Miasta Gdańska, plany i szkice, pomiary i obliczenia, przyłączenie Kolibek, zmiany własności, wykaz właścicieli nieruchomości, podatek gruntowy, pomiary katastralne, plany zabudowy miasta, zestawienia posiadłości miejskich Sopotu, kupno i sprzedaż gruntów i parceli miejskich, zmiany własności, nazewnictwo ulic, cmentarze i grobownictwo wojenne.
Dopływ: zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic (sygn. 1844-2981)
APG 51
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
93/2/0/1.10/1 1.Aktenpläne / der Hauptverwaltung - der Bauverwaltung (i inne) 1a.Geschäftsordnung für die Stadtverwaltung Ostseebad Zoppot 1939-1945 0
93/2/0/1.10/2 Haushaltsplan der Stadt Ostseebad Zoppot für 1936 1936-1936 0
93/2/0/1.10/3 Jahresabschluss der Sparkasse Zoppot (zdekompletowany) 1938-1938 0
93/2/0/1.10/4 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ostseebad Zoppot für das Rechnungsjahr 1940 1940-1940 0
93/2/0/1.10/5 Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Stadt Ostseebad Zoppot für das Rechnungsjahr 1940 1940-1940 0
93/2/0/1.10/6 Haushaltsplan 1941-1941 0
93/2/0/1.10/7 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (Zarządzenia, przepisy i sprawy ogólne) 1917-1928 0
93/2/0/1.10/8 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (Zarządzenia, przepisy i sprawy ogólne) 1928-1938 0
93/2/0/1.10/9 [Zarządzenia i sprawy ogólne wraz ze sprawami personalnymi Urzędu Budowlanego m. Sopotu] 1933-1945 0
93/2/0/1.10/10 Polizeiverordnun/en/ über - Regelung des Verkehrs in den Seebädern; Pflichten der Grundstückseigentümer; Die Verordnung über Grundstückseinrichtungen 1942-1944 0
93/2/0/1.10/11 Wohnungsgesetz 1918-1918 0
93/2/0/1.10/12 Verschriften fur die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen durch die Bauverwaltung der Stadt Zoppot 1932-1939 0
93/2/0/1.10/13 Verschiedenes 1926-1933 0
93/2/0/1.11/14 Wohnungsbauverein - Revisionsberichte und Schriftverkehr mit dem Danziger Genossenschafteverband 1920-1938 0
93/2/0/1.11/15 Wohnungsbauverein, Beitragsliste 1924-1935 0
1 2 3 4 ... 97 98 99 100 101 ... 196 197 198 199

Amount of archival material

2981

2981

0

41.54

41.54

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.