Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
- brak danych - 1945-1951
- brak danych - 1945 - 1951
- brak danych - tak
samorząd gospodarczy - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni była w latach 1945-1949 jednostką koordynującą działalność prywatnego handlu i przemysłu. Jej działalność znajduje wszechstronne odbicie w materiałach przekazanych do AP w Gdańsku w latach 1957, 1961, 1967 i 1981. Wydział Ogólny ( 1945-1950), nr 1-74. Sprawozdania z działalności, ze zjazdów, protokóły z posiedzeń komisji, sprawy organizacyjne Izby, akta osobowe
Wydział Przemysłowy (1945-1950), nr 75-168. Sprawozdania gospodarcze - odbudowa przemysłu, zagospodarowanie Wybrzeża, organizacja przemysłu, upaństwowienie przedsiębiorstwa, zrzeszenia przemysłowe, zarządzenia, sprawozdania, protokóły z działalności zrzeszeń, sprawy pracownicze
Wydział Handlu Wewnętrznego (1945-1950), nr 169-239. Sprawozdania o sytuacji w handlu, eksport
Wydział Żeglugowo-Portowy (1945-1950), nr 240-275. Odbudowa Wybrzeża, przedsiębiorstwa portowe
Wydział Komunikacyjny (1945-1950), nr 276-302. Sprawozdania Komisji Komunikacyjnej, sprawy kolei, transport lotniczy, żegluga śródlądowa, transport samochodowy
Wydział Zaopatrzenia (1946-1950), nr 303-321.
Wydział Finansowy (1945-1951), nr 322-332. Protokoły Komisji Rewizyjno-Budżetowej, likwidacja majątku
Uzupełnienie: Wydział Ogólny (1945-1951), nr 333-344. Przekazanie agend IPH, przekazanie książek i akt
Wydział Handlu Sprawy personalne, protokoły z konferencji shiphandlerskich, rozliczenia budżetowe, taryfy, protokoły komisji i ekspertów.
Wydzial Finansowy
Komisja Taryfowa
dopływ: sprawy dewizowe, wycinki prasowe (nr 345-347)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
93/5/0/-/1 Pisma okólne Ministerstwa Przemysłu i Handlu 1948-1948 0
93/5/0/-/2 Opiniowanie projektów dekretów 1946-1946 0
93/5/0/-/3 Sprawozdanie z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni za lata 1945-1946 1947-1947 0
93/5/0/-/4 Sprawozdanie z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni za rok 1947 1948-1948 0
93/5/0/-/5 Sprawozdanie z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni za rok 1948 1949-1949 0
93/5/0/-/6 Sprawozdanie z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni za rok 1949 1950-1950 0
93/5/0/-/7 Sprawozdanie z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni za pierwsze półrocze 1950r. 1950-1950 0
93/5/0/-/8 Sprawozdanie oraz korespondencja ekspozytury Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy 1945-1947 0
93/5/0/-/9 Sprawozdanie oraz korespondencja ekspozytury Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy 1945-1946 0
93/5/0/-/10 Sprawozdanie oraz korespondencja ekspozytury Izby Przemysłowo-Handlowej 1945-1947 0
93/5/0/-/11 Sprawozdanie Delegatury Izby Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu 1945-1947 0
93/5/0/-/12 Sprawozdanie okresowe wydziałów i referatów Izby 1947-1949 0
93/5/0/-/13 Materiały na obrady Biura Regionalnego Centralnego Urzędu Planowania 1947-1947 0
93/5/0/-/14 Protokoły posiedzeń /zjazdy dyrektorów,prezydium,komisje międzyizbowe,konferencje różne/ 1945-1947 0
93/5/0/-/15 Protokoły Zjazdów /i referaty/ Delegatow Izb Przemysłowo-Handlowych 1946-1947 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 21 22 23 24

Amount of archival material

347

347

0

8.52

8.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.