Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zjednoczenie Zakładów Rybnych w Gdyni

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
- brak danych - 1957-1968
- brak danych - 1957 - 1968
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zjednoczenie Zakładów Rybnych (ZZR) w Gdyni powstało 01.04.1957 r. jako przedsiębiorstwo państwowe na mocy zarządzenia nr 69 Ministerstwa Żeglugi z 22.03.1957 r. Przedmiotem działania było ogólne kierownictwo, koordynacja, nadzór i kontrola działalności przedsiębiorstw pod nazwą: Zakłady Rybne. ZZR podporządkowane były zakłady w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Łebie, Szczecinie i Ustce. Zwierzchni nadzór nad Zjednoczeniem sprawował Minister Żeglugi. Jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora ZZR działała Rada Państwowych Przedsiębiorstw Rybołówstwa Morskiego. Likwidacja nastąpiła na podstawie zarządzenia Ministerstwa Żeglugi i Gospodarki Wodnej z 12.04.1960 r. w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 50z 05.02.1960 r. w sprawie powołania zjednoczenia w resorcie Żeglugi. Na likwidatora ZZR w Gdyni wyznaczono Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Warszawie. Z dniem 01.04.1960 r. ZZR zakończyło swoją działalność. . 1. Dyrekcja (1957-1960, sygn. 1-2): sprawy organizacyjne, zakresy czynności, zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne;
2. Dział Ekonomiczny (1957-1960, sygn. 3-40: plany perspektywiczne, plany techniczno-przemysłowe, plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, plany z importu maszyn i remontów, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z produkcji, remontów, zatrudnienia i płac, regulaminy premiowania, normowanie pracy, protokóły z rewizji i kontroli NIK;
3. Dział Zaopatrzenia i Zbytu (1957-1960, sygn. 41-60): zarządzenia dot. transportu samochodowego, plany zaopatrzenia materiałowego, produkcji i zbytu, sprawozdawczość dla GUS, sprawozdania z gospodarki materiałowej, korespondencja ze Zjednoczeniem Centrali Rybnej;
4. Dział Techniczno-Produkcyjny (1951-1959, sygn. 61-68): dokumentacja technologiczna, sprawozdania z wykonania planu, jakości produkcji, zużycia paliw i energii, wynalazczości pracowniczej;
5. Dział Finansowo-Księgowy (1957-1960, sygn. 69-74): preliminarze wydatków, rozliczenia z budżetem, sprawozdawczość dla GUS, korespondencja z Ministerstwem Żeglugi.
Akta osobowe (1957-1960, sygn. 75-98).
APG 1098
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
93/7/0/1/1 Sprawy organizacyjne ZZR w Gdyni /zakres czynności działów, dział ekonomiczny, finansowo-księgowy, techniczno-gosodarczy, sekcja: administracyjno-gospodarcza, dział zaopatrzenia i zbytu/ 1957-1959 0
93/7/0/1/2 Zarządzenia i pisma okólne ZZR 1957-1960 0
93/7/0/1/40 Kontrole NIK w sprawie działalności byłego dyrektora ZR Gdańsk ob.. Bednarczyka 1958-1959 0
93/7/0/2/3 Projekty planów perspetywicznych na lata 1961-1965 1959-1959 0
93/7/0/2/4 Projekt planu 5-letniego na lata 1961-1965 1959-1959 0
93/7/0/2/5 Prijekt planu 5-letniego na lata 1961-1965 1959-1959 0
93/7/0/2/6 Plan techniczno-przemysłowy na rok 1957 /produkcja, zatrudnienie, techniczny, koszty, zaopatrzenie/ 1957-1957 0
93/7/0/2/7 Plan techniczno-przemysłowy na rok 1958 /produkcja, zatrudnienie, finanse, koszty, zaopatrzenie/ 1958-1958 0
93/7/0/2/8 Plan techniczno-przemysłowo-finansowy na rok 1959 1958-1959 0
93/7/0/2/9 Plany produkcji na rok 1956 i ich wykonanie /wykaz według przedsiębiorstw/ 1956-1956 0
93/7/0/2/10 Plany produkcji na rok 1957 i ich wykonanie /wykaz według przedsiębiorstw/ 1957-1957 0
93/7/0/2/11 Różna korespondencja dotycząca planu rocznego i planu kwartalnego za lata 1958-1959 /planowanie roczne, operatywne, sprawy dot. sprawozdawczośc, sprawy cen/ 1957-1959 0
93/7/0/2/12 Korespondencja związana z planem rocznym i planem kwartalno-miesięcznym za 1958-1959 /planowanie roczne, planowanie operatywne, sprawy dot. sprawozdawczości, sprawy cen, pozostała korespondencja/ 1957-1960 0
93/7/0/2/13 Plan produkcji na rok 1959 1957-1959 0
93/7/0/2/14 Plany roczne zatrudnienia /dofinansowanie i przerzuty na rok 1958/ 1958-1958 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

98

98

0

2.40

2.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.