Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Łuszczarnia Ryżu w Gdyni

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
- brak danych - /1939/ 1945-1949
- brak danych - 1939 - 1939
1945 - 1949
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - drobny przemysł polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Łuszczarnia Ryżu została założona jako spółka komandytowa 22.10.1927 r. Spółka była siostrzaną firmą przedsiębiorstwa Łuszczarnie: Młyny Krakowskie Wasserberger i S-ka Spółka Komandytowa w Krakowie. Firma zajmowała się importem nieodtłuszczonego ryżu, jego odtłuszczaniem i sprzedażą. W czasie wojny wszelkie urządzenia zostały obłożone aresztem przez dowództwo niemieckiej marynarki wojennej, a całość była pod zarządem niemieckiego powiernika i wykorzystana jako młyn i kaszarnia. Zarząd niemiecki zmienił nazwę na: Mühlenwerke Gotenhafen G.m.b.H. Po wojnie Łuszczarnia Ryżu na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i porzuconych w zarządzie Ministerstwa Żeglugi i Handlu Ministerstwa . wykonywanego przez Zjednoczenie Przedsiębiorstw portowych. Do końca listopada 1945 r. trwały odbudowa i prace organizacyjne, które doprowadziły do uruchomienia produkcji w grudniu 1945 r. Przedmiotem działalności przedsiebiorstwa był wówczas przemiał zboża na zlecenie osób trzecich. Z chwilą powołania 01.05.1948 r. Polskich Zakładów Zbożowych Łuszczarnia Ryżu przeszła pod ich administrację. Korespondencja z Ministerstwem Żeglugi i Handlu Zagranicznego, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich oraz własne, ogłoszenia i zarządzenia wewnętrzne, protokoły kontroli przeprowadzanych przez Urząd Rewizyjny oraz kontroli wewnętrznych, protokoły i sprawozdania z działalności,, odpis z rejestru handlowego, wykazy pracowników, protokoły zebrań i sprawozdania koła PPR, bilanse roczne, półroczne i rachunki wyników, preliminarze budżetowe, oferty, obliczenia i kosztorysy dot. wykonania urządzeń, prac przeładunkowych oraz prac remontowych, sprawozdania roczne i miesięczne GUS, zbiorczy plan finansowy, kosztorysy i oferty na wykonanie prac remontowych, korespondencja dot. odbudowy i remontu magazynu I i II, bilans otwarcia, serwis informacyjny, ceduły giełdowe (1939-1949, sygn. 1-25). APG 1098
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
93/8/0/-/1 Korespondencja z Ministerstwem Żeglugi i Handlu Zagranicznego /wypis z rejestru Sądu Okręgowego w Gdyni. Przejęcie byłej własności spółki przez Zjednoczenie Przedsiębiorstw Portowych/. 1945-1946 0
93/8/0/-/2 Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich oraz własne. 1947-1947 0
93/8/0/-/3 Okólniki, instrukcje i rozporządzenia władz zwierzchnich oraz własne. 1948-1948 0
93/8/0/-/4 Okólniki, ogłoszenia i zarządzenia wewnętrzne. 1945-1948 0
93/8/0/-/5 Okólniki wewnętrzne. 1946-1946 0
93/8/0/-/6 Protokoły kontroli przeprowadzanych przez Urząd Rewizyjny oraz kontroli wewnętrznych. 1946-1949 0
93/8/0/-/7 Protokoły zdawczo-odbiorcze z okazji zmian na stanowisku zarządcy Łuszczarni Ryżu. 1946-1947 0
93/8/0/-/8 Protokoly i sprawozdania z działalności. 1946-1948 0
93/8/0/-/9 Protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, odpis z rejestru handlowego. 1945-1947 0
93/8/0/-/10 Wykazy pracowników Łuszczarni Ryżu. 1946-1947 0
93/8/0/-/11 Protokoły zebrań i sprawozdania Koła PPR przy Łuszczarni Ryżu. 1946-1946 0
93/8/0/-/12 Bilanse roczne, półroczne i rachunki wyników 1945-1947 0
93/8/0/-/13 Preliminarze budżetowe roczne /1947/ Bilanse roczne, półroczne i kwarrtalne, rachunki wyników. 1946-1948 0
93/8/0/-/14 Bilanse roczne za rok 1947, 1948. Badanie i analiza bilansu za rok 1947. 1947-1949 0
93/8/0/-/15 Oferty, obliczenia i kosztorysy dotyczące wykonania urządzeń, przc przeładunkowych oraz prac remontowych. 1947-1947 0
1 2

Amount of archival material

25

25

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.