Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktualności

Aktualności

March 15, 2014

Plany publikacji materiałów na szukajwarchiwach.pl w 2014

do końca roku liczba skanów na szukajwarchiwach.pl przekroczy 14 milionów.

Wzrost liczby skanów oznacza nowe, interesujące tematy. Wśród materiałów związanych z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej udostępnimy m.in. zespół Komitet Narodowy Polski w Paryżu (Archiwum Akt Nowych) dotyczący ośrodka kierowanego przez Romana Dmowskiego i Maurycego Zamoyskiego. Ponadto, opublikujemy akta sądowe z zespołu Księgi grodzkie krakowskie i materiały z Archiwum Potockich z Krzeszowic (Narodowe Archiwum w Krakowie), źródła do badań nad historią łódzkiego getta z zespołu Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim (Archiwum Państwowe w Łodzi), czy staropolskie akta cechowe z zespołu Cech Stowarzyszenie Połączonych Rzemieślników w Dobromilu (Archiwum Państowe w Przemyślu). Kontyunuujemy także publikację materiałów do badań genealogicznych.
Pobierz listę skanów przygotowanych przez NAC >>

W serwisie preze są dwa rodzaje skanów: wykonane przez NAC skany z mikrofilmów przechowywanych w NAC oraz skany przygotowane przez archiwa państwowe z oryginalnych dokumentów. Informacje o kolejnych publikacjach będą pojawiać się w tym miejscu. Zachęcamy do śledzenia!